Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.08.2008

Проверки на обекти, търгуващи с автомобили започна РИОСВ-Смолян. Проверките са във връзка с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. На територията на РИОСВ-Смолян са идентифицирани 5 такива обекта, 4 от които в Смолян и 1 в Чепеларе.

Извършените до момента 3 проверки показват, че търговците не плащат регламентираната от наредбата продуктова такса, която е задължително да се плати преди регистрация на автомобила. Фирмите не изготвят и месечни справки декларации, изискуеми според законодателството. За констатираните пропуски са дадени предписания.