Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.06.2015


Популациите на дивата коза в Родопите са стабилни

Това показват данните от пролетния мониторинг, извършен от РИОСВ – Смолян за популациите на дивата коза в Родопите.

Проучването за състоянието на защитения вид е извършено по Методика на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Тази пролет експерти на инспекцията и горски служители са обходили 18 маршрута на територията на ловните стопанства  „Кормисош“ - Лъки и „Извора“ - Девин и на четири горски стопанства – Хвойна, Смолян, Борино и Триград.

Едно от находищата, които ежегодно се наблюдават се намира в района на туристически маршрут „Каньона на водопадите“, където преминаващите туристи при малко късмет могат да наблюдават „Властелина на скалите“. Данните от проучването показват, че на отделни места има и разселване на екземпляри към нови територии.

Дивата коза е вид, обявен за защитен през 2007 г. с влизането на страната ни в ЕС. Разработен е и се прилага План за действие за дивата коза, в който са посочени мерки за опазване и управление на вида. При вида има естествени загуби, които са от болести, отколкото от хищници, тъй като не може да бъде уловен в трудно достъпните скални местообитания.