Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.05.2015

Дърво от вида Зимен дъб е обявено за защитено със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Дъбът се намира в мeстността „Воденишки дол”, землище на село Малево, община Чепеларе, област Смолян. Дървото е на възраст около 330 г., с височина 26 м и обиколка около 4,57 м. Процедурата стартира в началото на март, тази година. Предложението за обявяване на вековния дъб за защитен е от служители от Държавно горско стопанство „Хвойна”.