Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.05.2015

 “Групата за бързо реагиране” при РИОСВ – Смолян провери сигнал за разбит животновъден обект, разположен в близост до крайните къщи на село Върбово. Констатирано е, че обора е разбит и са умъртвени девет овце. Намерени са множество следи, доказващи че нападението е от мечка. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.