Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.04.2015

 “Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян незабавно провери сигнал за две кончета. Животните били нападнати от мечка в животновъден обект, разположен в гората на около 6 километра от село Върбово, община Смолян. Експертите установиха, че мечката е разбила дървената порта на стопанската постройка. Намерени са множество следи, доказващи, че нападението на животните е от мечка. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.