Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

27.04.2015

“Групата за бързо реагиране” при РИОСВ – Смолян провери сигнал за разбит от мечка обор, в района на село Върбово, община Смолян. Експертите установиха, че мечката е разбила дървена порта на селскостопанска постройка и е обърнала варел с  25 кг. фураж. Намиращите се в обора зайци и телета не са засегнати. Това е първата регистрирана щета от мечка върху селскостопанско имущество за 2015г.  Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.