Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.04.2015

След подаден сигнал на 24 април за замърсяване на река Арда, в района на село Средногорци в РИОСВ–Смолян, незабавно е сформиран екип от експерти, който да направи проверка. Предварителната информация е за петно с белезникав цвят, което се движи по течението на реката. В момента експертите са на място на замърсяването. До понтона в района на село Средногорци не е констатирано петно, а промяна в цвета на реката до сиво. Според експертите, не се касае за разлив от нефтопродукти. Взета е водна проба за анализ. С цел локализиране на източника, проверката продължава с огледи в посока към град Рудозем.