Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.04.2015

РИОСВ – Смолян извърши проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии във  всичките 13 общини, контролирани от инспекцията. Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева от 12 февруари т. г., за изпълнението, на която инспекцията даде предписания до кметовете на общините за предприемане на мерки за недопускане на замърсявания с отпадъци на речните корита, а при наличие на замърсявания да се организира  почистването им. При извършените проверки за изпълнение на дадените предписания, експертите установиха нерегламентирани замърсявания със смесени битови и строителни отпадъци на територията на три общини. Към момента са образувани 3 (три) административно – наказателни производства чрез съставени актове на кметовете на общините Ардино и Неделино, а поради факта, че на територията на община Доспат единственото място, на което се констатират отпадъци е в землището на с. Змеица, е съставен акт на кмета на селото. За констатираните замърсявания са дадени нови предписания за почистване на замърсените площи с отпадъци в най – кратки срокове.