Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.04.2015

С разнообразни инициативи – беседи, почистване и засаждане на растения,  РИОСВ - Смолян се включва в отбелязването на Деня на Земята - 22 април.

Днес с лекция на тема: „Мониторинг на атмосферно замърсяване с мъхове в Западни Родопи”  започна партньорскaта инициатива на инспекцията и Пловдивския университет – филиал Смолян. Проучването, което ще бъде представено е част от международната изследователска програма ICP Vegetation, която има за цел да установи влиянието на атмосферните замърсители върху културите и естествената растителност на територията на Европа.

РИОСВ – Смолян подкрепи инициативата на ПМГ „Васил Левски”,  с която бе  отбелязан Деня на Земята. Учениците участваха в състезание на екологична тема „Дойде и нашият ред”.

Експерти  от РИОСВ - Смолян се включват в едноседмичните  инициативи под мотото „От днес за утрешния ден” на Сдружение „Екосвят – Родопи”.

 Тази година Световният ден на Земята е с тема  „Време е да дадем пример”.