Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.03.2015

Всяка година, кампанията за Световния ден на водата акцентира върху специфични аспекти на сладководните води. Темата „Вода и устойчиво развитие” през 2015 г. осигурява възможности за утвърждаване на тази от предишния Световен ден на водата - да постави в центъра на вниманието ролята на водата в дневния ред на устойчивото  развитие. Повече информация за международната кампания за Световния ден на водата за 2015 г.  можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: http://programme.worldwaterweek.org/event/world-water-day-3923.

 

22 март 2015 г. – Световен ден на водата