Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.03.2015

Няма вредни вещества във въздуха, в района на разрушената къща в село Стърница, община Баните. Това е констатацията след измерванията на експертите от Регионална лаборатория – Смолян към Изпълнителната агенция за опазване на околната среда. Пробовземането е извършено в четири различни точки – две до къщата и две в близост до нея. Измерванията са направени с най – съвременна апаратура за действия при бедствени и аварийни ситуации. По време на проверката на място, е констатирана неприятна миризма, на моменти до леко задушлива. Не са констатирани пушек и задимяване. Най - вероятната причина за миризмата е съхраняван в къщата препарат, чиято опаковка се е повредила след рухването на покрива. Поради риск от срутване, не е извършен оглед вътре в къщата. Обсъждат се варианти за следващи действия.