Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.03.2015

Стартира процедура за обявяване на 330-годишно дърво от вида Зимен дъб (Quercus petraea) за защитено. Дъбът се намира в мeстността „Воденишки дол”, землище на село Малево, община Чепеларе, област Смолян и е с височина 26 м,  обиколка около 4,57 м. Подписан е протокол между директорите на РИОСВ-Смолян и ТП ”ДГС Хвойна”, с. Хвойна, който ще бъде изпратен до министъра на околната среда и водите за одобряване. След издаване на заповедта за обявяването му, ще се предприемат мерки за неговото обозначаване и опазване.

 

Снимка на 330-годишното дърво от вида Зимен дъб (Quercus petraea)