Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.03.2015

Със заповед на Министъра на околната среда и водите са определени допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло). За област Смолян няма заявени и отпуснати количества за събиране. До 31.12.2014г., нито една фирма не е заявила интерес за изкупуване на лечебни растения под ограничителен режим. РИОСВ - Смолян ще осъществява контрол по изпълнение на заповедта. При констатиране на търговска дейност с лечебни растения, включени в приложението към заповедта, инспекцията ще санкционира нарушителите.