Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.02.2015

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Смолян и Регионална лаборатория – Смолян, извършиха незабавна проверка по сигнал за мъртва риба в язовир „Доспат”, получен в четвъртък.

При извършения оглед на място е установено наличие на мъртва риба в садките от вида „Пъстърва”, а по брега на язовира - мъртва риба от различен вид. Експертите са забелязали и петна във водата, които били с променливи цветове. Взети са проби от водите на язовир „Доспат”, от водохващане  „Караджа дере”, от водохващане „Балабаново дере” и от  канализационен клон на град Доспат, преди вливане в язовира. Очакват се резултатите от лабораторните анализи на взетите водни проби.

Екоинспекцията е уведомила и Българската агенция по безопасност на храните – Смолян.

Днес експертите на РИОСВ – Смолян отново правят оглед на място.