Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.02.2015

Експерти на РИОСВ – Смолян започнаха проверки на площадки за съхранение на излезли от употреба автомобилни гуми за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Проверяващите са установили,  че масово излезлите от употреба гуми се съхраняват на площадки, които не са собственост на фирмите стопанисващи сервизите. На много места гумите са оставени без контрол, което е предпоставка за кражби и палене, а това е строго забранено. В тази връзка са издадени предписания на проверените сервизи. Проверките ще продължат през целия месец и ще обхванат територията на РИОСВ – Смолян.

При неизпълнение на дадените предписания е предвидена санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв.

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян