Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.01.2015

В РИОСВ – Смолян,  днес в 07:45 ч. е постъпил сигнал за замърсяване на река Черна с нефтопродукти в района на стадион „Смолян“.  Експерти  на РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионална лаборатория – Смолян извършиха оглед на района. При  обхода е установено, че изтичането е от канализационна тръба, която се зауства в коритото на реката. В последствие експертите локализираха и източника на замърсяването – котелно помещение на  ОДЗ „Буратино“ – Смолян. Авария в котелното на детското заведение е причинил теч на нафта, а от сифона на помещението петролния продукт се е излял в канализацията, а от там и в коритото на река Черна.

Предполагаемото количество на изтеклата нафта е около 20 литра. Дадени са предписания  да се изгради обваловка на котелното помещение, както и да се завиши нивото на сифона, за да не се допускат  подобни инциденти.

Взета е водна проба и се изчакват лабораторните анализи.

Стартирана е процедура по Закона за административните нарушения и наказания.

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян