Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.01.2015

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионална лаборатория - Смолян, установиха при направената проверка източника на замърсяване на река Елховска. 

След направения оглед на коритото на реката и вземането на водни проби от предприятия, заустващи отпадни води в река Елховска, в района на град Рудозем, експертите установиха, че реката се замърсява от стичащите се скатни  води от временните руднични отвали на Рудоземска обогатителна фабрика (РОФ). При дъжд, водите отмиват фини частици и отлагания по рудничните отвали, а от там водите попадат в дъждовната решетка, която се зауства в реката. Именно това е довело до побеляване на реката. Първоначалните лабораторни анализи  сочат, че няма данни за изтичане на промишлени води от РОФ и на наднормени стойности на цианиди. Изпратени са проби и в Регионална лаборатория -  Хасково, където ще бъдат изследвани за тежки метали. Експертите на РИОСВ – Смолян са разпоредили да започне незабавно почистване на района на отвалите и всички площадкови пътища от собствениците – „Горубсо Мадан“ АД – Мадан, РОФ – Рудозем и „Рудметал“ АД – Рудозем. Дадени са предписания за предприемане на мерки, за недопускане на подобни инциденти. Стартирана е процедура по Закона за административните нарушения и наказания. Сигналът за замърсяване на река Елховска постъпи в РИОСВ – Смолян в сряда. В продължение на три дни експерти обхождаха района, и на място се взеха водни проби от Регионална лаборатория - Смолян.

В петък бе получен и сигнал за умряла риба в река Арда, в района на кв. Койнарци на град Рудозем. Екип от експерти на РИОСВ – Смолян, Регионална лаборатория – Смолян и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - Смолян извършиха проверка на място. Установени са единични екземпляри мъртва риба от вида „Черна балканска мряна“, в сравнително напреднал стадий на разлагане. Експертите  предполагат, че най-вероятно става въпрос за  случай, който е настъпил в следствие на резки промени на температурата на водата. Водните проби, взети на място не показват отклонение от нормите.

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян