Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.01.2015

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионалната лаборатория – Смолян извършиха незабавна проверка по сигнал, за замърсяване на река Маданска, в участъка на град Мадан. Сигналът  е получен в неделя и в него се съобщава за замътняване на река Маданска.  На място експертите са установили, че водите на реките Маданска и Батанска са със силно променени цветове, като оттенъкът е бил сиво-бял. Установен е и източникът на замърсяване – участък „Батанци“ на находище „Върба-Батанци“, стопанисвано от „Върба-Батанци“ АД. Взети са водни проби на изход на участък „Батанци“, преди заустването, както и от три места от река Маданска. Очакват се резултатите от лабораторните анализи, които ще бъдат направени в лабораториите в Смолян и Хасково. Стартирана е процедура по Закона за административните нарушения и наказания.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян