Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.01.2015

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно със служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Смолян и Регионална лаборатория – Смолян, извършиха незабавна проверка по сигнал за мъртва риба. Сигналът е получен днес на телефон 112,  и се съобщава, че  в поречието на  река Арда, в близост до гр. Рудозем има наличие на мъртва риба. При извършения оглед  по реките Арда и  Чепинска, са установени единични екземпляри мъртва риба от вида „Черна балканска мряна“. Също така са наблюдавани и пасажи с жива риба. Видима промяна на цвета на водите в двете реки не е установена. Взети са водни проби и се очакват резултатите от лабораторните анализи. 

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян