Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.01.2015

 

Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха незабавна проверка по сигнал за изгаряне на отпадъци в Смолян. Сигналът е получен в събота, на Зеления телефон на инспекцията, за неприятни миризми и дим, в района на ул.“Тракия“ №1, в града.

При проверка на място е установено, че пред една от сградите, на която се извършват ремонтни дейности се изгарят изолации на медни проводници. Изгореното до момента на проверката количество е било около 35 кг., в близост са били приготвени още около 30 кг. кабели.

Експертите на РИОСВ са разпоредили незабавно да бъде преустановено горенето. Дадено е предписание да не се допуска изгаряне на отпадъци в района, а приготвените кабели за горене да бъдат предадени на фирма, която притежава разрешение за третиране на отпадъци от черни и цветни метали.