Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.01.2015

 

Експерти на РИОСВ – Смолян проведоха открит урок пред ученици за разделно събиране на отпадъците, който се проведе в залата на екоинспекцията. В него участваха деца от първи клас на СОУ „Отец Паисий“ – Смолян.

Учениците се запознаха с правилата за събиране на различните видове отпадъци и начините за тяхното изхвърляне в специализираните съдове. На децата беше показан и специален филм по темата - „Харти, Пластика и Стък“, както и свързани с опазване на околната среда – „Флупи и водата“ и „Флупи и въздуха“.

Открит урок „Водата-извор на живот“ бе изнесен и пред ученици  от ОУ „Иван Вазов“ – Смолян. Бяха представени и филмчетата „Флупи и водата“ и Петко и Поли опазват водата“.