Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.01.2015

83 са извършените проверки от експертите на РИОСВ – Смолян през декември 2014 г. Проверени са 75 обекта и са издадени 17 предписания. Съставен е един акт на софийска фирма, за извършване на нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци (излезли от употреба автомобилни гуми) в к.к Пампорово.
През изминалия месец няма издадени наказателни постановления, както и наложени имуществени санкции.
Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец декември 2014 г. е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”.
„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян