Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.12.2014

 

РИОСВ – Смолян стартира информационна кампания за опазване на биологичното разнообразие в региона. Целта на инициативата е хората да се запознаят с биологичното разнообразие, както и със защитените животински и растителни видове в района. Поводът е 29 декември - Международен ден за опазване на биологичното разнообразие.
В инициативата ще се включат ТД „Мурсалица“ – Смолян и СНЦ “Био-Б-Еко” - Борино. Сдруженията, получиха от РИОСВ – Смолян информационни материали по темата, които ще бъдат раздавани на туристи, които ще посетят през празничните дни смолянските села Смилян, Арда, Горна Арда, както и забележителностите в общините Борино и Доспат.  Брошури и дипляни ще бъдат предоставени и на информационните центрове в района . Част от инициативата са и проведените открити уроци  по темата, изнесени от експертите на смолянската екоинспекция пред ученици от ОУ „Иван Вазов“ – Смолян и СОУ „Васил Дечев“ – Чепеларе.
 

 

29 декември е обявен от Програмата на ООН за опазване на околната среда (UNEP) и от Секретариата на Конвенцията за биологичното разнообразие за Международен ден за опазване на биологичното разнообразие. Терминът “биологично разнообразие” означава многообразие между живите организми от всички източници, включително сухоземни, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, към които принадлежат, т.е. разнообразие в рамките на отделния вид, между видовете и в екосистемите.