Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.12.2014

 

Семинар “Кафявата мечка-ресурс за развитие на устойчив бизнес в Западните Родопи" ще се проведе на 17 и 18 декември от 09:30 часа в хотел „Кипарис-алфа”, гр.Смолян. Двудневният семинар е организиран в рамките на проект: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”  Бенефициент е Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян. На семинара ще бъдат представени постигнатите резултати, както и предстоящите дейности и мерки за превенция и намаляване на щетите от мечки. Участниците ще обсъдят добри практики за намаляване на щетите от мечки и едри хищници върху селскостопанското имущество. Освен това ще се дискутират и възможностите за развитие на екотуризъм и как да се използва кафявата мечка, като ресурс за устойчив бизнес в региона.  Лектори ще са доц. Диана Златанова, Александър Дуцов и Костадин Вълчев от Сдружение за дива природа „Балкани“, Златка Георгиева – Сдружение „Развитие – XXI век“ – Смолян, Владимир Пейков – Ловно-рибарско сдружение Девин, Росица Джамбазова – Бизнес-инкубатор, Гоце Делчев и др. За участие са поканени туристически дружества, туроператори, хотелиери, местни власти, НПО и научни институции.

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян