Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

27.11.2014

 

 

Маркират се границите на осем резервата на територията на РИОСВ-Смолян

 

Дейностите са в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

В момента се прави маркиране на границите на осем резервата на територията на РИОСВ- Смолян. Маркирането се извършва в рамките на проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастракли, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.  Бенефициент на проекта е Регионалната инспекция по околна среда и водите – Смолян. Извършените дейности по проекта до момента бяха представени на заключителна пресконференция в залата на екоинспекцията. По проекта е закупено оборудване за шест противопожарни депа, които са разположени в землищата на резерватите. Инвентарът е предаден на кметове и кметски наместници на селата Гьоврен и Триград – община Девин, Борино – община Борино, Борово – община Лъки, Плетена – община Сатовча и на община Смолян. Оборудването ще се използва за гасене на пожари в резервати и около тях с цел да се намали опасността от разпространение на пожари в защитените територии. В продължение на една година, в Природен резерват „Амзово“ са извършени  ежемесечни замервания на водното ниво, входящия и изходящия поток на езерото, като по този начин е направен анализ на водния режим на защитената територия. Изработени  са табели и информационни табла за биоразнообразието в защитените територии. В резерват Сосковчето и поддържан резерват Момчиловски дол е извършена и реконструкция на вече изградени екопътеки. Изработен е и мултимедиен продукт за екопътеките в резерватите, като целта е чрез него да бъдат показани значимите обекти, места, природни забележителности и биоразнообразието в тях.

Снимки от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян