Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.11.2014

На 27.11. 2014 г.  от 15:00 ч. в сградата на  РИОСВ Смолян, на адрес ул. Дичо Петров № 16 ще се проведе обществено обсъждане на работния вариант на Национален план за действие на вълка в България по Закон за биологичното разнообразие, Наредба № 5. На обсъждането ще се приемат забележки, които ще бъдат обсъдени преди официално плана да бъде представен в Министерството на околната среда и водите за окончателно одобрение. Работния вариант на плана може да намерите ТУК.