Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.06.2008

Приключи ежегодния мониторинг на „Земни на земни недра и подземни богатства” на територията на РИОСВ-Смолян. Дейността е част от екологичният мониторинг, извършван от Изпълнителна агенция по околна среда - София. За целта 10 фирми, който са осъществили добив и/или първична преработка на подземни богатства през 2007 година представиха информационни карти в РИОСВ-Смолян.

Броят на фирмите е същият както през 2006 година, а добитите и преработени количества остават сравнително постоянни, показват още отчетите.