Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.11.2014

Експертите на РИОСВ – Смолян извършиха 158 проверки през месец октомври
 
158 са проверките, извършени от експертите на РИОСВ – Смолян през месец октомври. Проверени са 132 обекта и са издадени 19 предписания. Съставени са и три акта за установяване на административно нарушение по Закона за водите и Закона за управление на отпадъците. Санкционирана е фирма с глоба от 2000 лв. за неизрядни документи и за неправилно съхраняване на строителни отпадъци. За заустване без необходимото разрешително е глобен и един от рудниците, като му е наложена санкция в размер на 2 000 лв. В размер на 700 лв. е глобена и фирма, която се занимава със сметосъбиране и извозване. 
 
Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец септември 2014 г. е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”.
 
„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян