Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.10.2014

Експерти на РИОСВ – Смолян проведоха работна среща с представители на общините от териториалния обхват на инспекцията във връзка с  прилагане на процедурата по екологична оценка за Общите устройствени планове (ОУП). Срещата бе по инициатива на директора на РИОСВ – Смоля, Ема Енева. Имаше доста въпроси и неясноти от страна на няколко общини относно процедурата по съгласуване на ОУП и затова организирахме тази среща. Мисля, че големият интерес към темата, сам по себе си говори, че тя е съвсем навременна. Радвам се, че изяснихме повечето от поставените въпроси и общините ще прилагат процедурите с много по-голяма увереност и знания“, коментира директорът на РИОСВ – Смолян Ема Енева. По време на срещата бяха обсъдени подробните стъпки по прилагане на процедурата, като участниците имаха възможност да си изяснят указанията в  детайли.

Снимки от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян