Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.10.2014

РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионална лаборатория – Смолян и съдействието на „ВИК“ ЕООД - Смолян  проведоха открит урок по повод Световния ден за мониторинг на водата – 18 октомври.

Той се състоя в Градската пречиствателна станция за отпадъчни води – Рудозем, с участието на ученици от 9 – ти клас на СОУ "Св.св.Кирил и Методий“ – Рудозем. В петък експертите представиха цялата процедура по пречистване на водата в пречиствателната станция, а специалисти от Регионална лаборатория - Смолян взеха водни проби на входа и изхода на станцията. Нагледно с подвижната лаборатория експертите демонстрираха експресен анализ на водните проби на място. Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава ежегодно през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации. Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.

Снимки от събитието

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян