Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.10.2014

133 са проверките, извършени от експертите на РИОСВ – Смолян през месец септември. Проверени са 127  обекта и са издадени 10 предписания. Съставен е един  акт за установяване на административно нарушение по Закона за водите.  Санкционирана е фирма, която  се занимава със сметосъбиране и извозване, заради замърсяване на река Черна с нефтопродукт. Наложени са две текущи месечни имуществени санкции за допуснати нарушения по Закона за опазване на околната среда, относно замърсяване на атмосферния въздух.  Наказанията са на фирми, които се занимават с  преработка на минерални суровини и производство на асфалтови смеси.

Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец септември 2014 г е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”