Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.01.2008

737 проверки по управлението на отпадъците извършиха експерти от РИОСВ-Смолян през 2007 г. Броят на проверките е значително нараствал в сравнение с предходни години. Това се дължи на засилен контрол, върху фирмите образуващи и обезвреждащи отпадъци. Увеличени са и проверките по недопускане на замърсяване на населените места - 228.

Поради засиленият контрол на инспекцията през последните години при проверки се отчита, че фирмите редовно водят отчетни книги, правилно съхраняват отпадъците и ги предават на лица с разрешителни за обезвреждане и оползотворяване. Това е причина, въпреки увеличения брои проверки, дадените предписания да намаляват в сравнение с предходни години.