Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.10.2014

а 2 октомври 2014 година една мечка от вивариум „Кормисош“, отпътува за Парк за кафяви мечки „Gnadenhof für Bären“,  Германия. Новият дом на животното е намерен по инициатива на Министерство на околната среда и водите и Държавно ловно стопанство „Кормисош" - Лъки,  със съдействието на „Gnadenhof für Bären“,  Германия и Сдружение за дива природа "Балкани". Мечката бе упоена от експерти на СДП „Балкани“ и поставена в специализирана кола за транспорт, като разходите по преместването се поемат изцяло от германския парк. За периода май 2013 – октомври 2014 г. са намерени подходящи места за 10 от общо 14 мечки във вивариума. Остават още 4 мечки, за които Министерство на околната среда и водите ще продължи да търси възможности за настаняване в подходящи условия.

 Снимки

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян