Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.09.2014

Регионалната инспекция по околната среда и водите инициира поредица от срещи с областната управа и заинтересованите страни по казуса със строителството на ТЕЦ от биомаса

 „РИОСВ – Смолян не е разрешавало и няма да разреши замърсяване на въздуха в областта. Решението по ОВОС, което сме издали, във връзка с инвестиционното намерение за изграждане на Централа за производство на електрическа енергия от биомаса, е вследствие на проведена процедура, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда. Въпреки това, ние не можем да останем безучастни към опасенията на хората. Поради тази причина, вече сме инициирали поредица от срещи - с областния управител и кмета на общината, директора на РЗИ – Смолян, както и с председателят на Инициативният комитет за защита интересите на живеещите в кв. Устово. Целта е чрез конструктивен диалог на живо, да имаме възможността да изслушаме гледните точки на всички заинтересовани страни и да изчистим всички пропуски в комуникацията, които подклаждат опасения или дори страх сред местното население“, категоричен е директорът на РИОСВ - Смолян Ема Енева.  

Припомняме, че пълната документация по процедурата по ОВОС са на разположение в РИОСВ – Смолян и ще бъдат предоставени на всички желаещи.

Пресцентърът на РИОСВ – Смолян ще информира своевременно медиите и обществеността за резултатите от отделните срещи.

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян