Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.09.2014

Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян организира днес ученически конкурс за рисунка на асфалт,  по повод Европейската седмица на мобилността 2014. Конкурсът се проведе в двора на  ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в град Мадан. В инициативата се включиха над четиридесет ученика от първи до осми клас. Всички участници бяха отличени за положеното старание и наградени с информационни материали от РИОСВ- Смолян. Конкурсът се проведе със съдействието на община Мадан. 

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана с подкрепата на Европейската комисия. Целта е да окуражи местните власти в европейските страни да въведе и популяризира мерките за устойчив транспорт и да се призоват гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила за придвижване.

Снимки от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян