Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.09.2014

В Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян е получен сигнал от горски служители за намерена дива коза в неадекватно  състояние. В съобщението е посочено, че животното се намира в района на “Св. Пантелеймон, област Смолян. На мястото  експертите от „Група за бързо реагиране“ са намерили дивото животно във видимо неадекватно състояние. Според служителите на РИОСВ - Смолян е възможно дивата коза да е болна от „син език“. Незабавно са предприети мерки по уведомяване на Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. В РИОСВ – Смолян е получен и сигнал за намерена мъртва дива коза, в околността на смолянското село Мугла. Според специалисти тя е умряла от заболяването „син език“. Трупа на животното е изпратен в специализиран екарисаж. 

Дивата коза (Rupicapra rupicapra)   е  защитена от закона, тъй като числеността ѝ е крайно ниска. Защитен вид от 2007 г.. 60 % от популацията обитава НП "Пирин","Централен Балкан" и "Рила", ПП "Рилски манастир" и резервати в Западни Родопи. Включена в Червената книга на България (1985) – застрашен вид.

Снимка

  „Връзки с обществеността“, РИОСВ- Смолян