Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.09.2014

80 са проверките, извършени от експертите на РИОСВ – Смолян през месец август. Проверени са 77  обекта и са издадени 14 предписания.  Съставен е един  акт за установяване на административно нарушение.  Санкционирана е фирма, която се занимава с пътно строителство съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Експертите на  РИОСВ - Смолян през месеца извършиха и проверка по сигнал  за замърсяване на р. Ерма река. След извършената проверка, служителите на екоинспекцията  са установили, че измененията в характеристиките на водата са причинени от технологичен процес при сондиране. Дадено е предписание за увеличаване обемите на утаителя преди подновяване работата на сондата.

 

Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец август 2014 г е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян