Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.06.2008

От утре започва мониторинг на находищата на защитеното растение Родопски крем. В наблюденията ще се включат експерти от РИОСВ-Смолян, РДГ-Смолян и авторът на плана за действие за опазване на Родопския крем. Проверките, които РИОСВ-Смолян е осъществила през предходните години, показват че популациите на защитеното растение са в много добро състояние

Родопския крем е балкански ендемит и се среща само в Родопите на територията на южна България и Северна Гърция. Общо 10 са описаните в плана находища, като 8 от тях са на територията на РИОСВ-Смолян. С цел опазването на вида голяма част от тях са обявени за защитени територии. Такива са защитена местност „Ливадите” в землището на село Сивино, защитена местност „Куцинско блато” в землището на село „Проглед” и резерват „Сосковчето”, землище на гр. Смолян. Освен там Родопския крем се среща и в района на гр. Рудозем, местността „Циганско градище” и село Стойките.