Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.08.2014

На 20.08.2014 г. в  РИОСВ – Смолян се проведе извънредно  заседание на Регионалната подкомисия за едрите хищници, която е по проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян“, финансиран от ОПОС. На срещата присъстваха представители на РИОСВ – Смолян, РДГ – Смолян, ЮЦДП, ДГС – Хвойна, Областна администрация Смолян, Община Чепеларе, Групата за бързо реагиране и на изпълнителя по проекта. Основна тема обсъдена на заседанието, бе зачестилите нападения на кафяви мечки в района на община Чепеларе и щетите, нанесени от тях . Във връзка с констатирани  щети през периода  октомври 2013 г. – август 2014 г. в  района на с. Забърдо и с. Зорница, община Чепеларе, всички членове на подкомисията , изразиха мнение, че е наложително да бъдат взети мерки, свързани с извеждането на проблемния индивид   от популацията за преустановяване на щетите върху селскостопанското имущество на хората в този район. Директорът на РИОСВ – Смолян е изпратил до министъра на околната среда и водите предложение да бъде свикана  Националната комисия за кафявата мечка в България, която да разгледа случая и да предприеме необходимите действия за решаването му.

Снимка от събитието 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян