Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.06.2008

РИОСВ-Смолян ще контролира улова на диви птици и прилепи, с научна цел. Това се регламентира от разрешителни, издадени от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Те са в отговор на заявление на Зелени Балкани - Стара Загора. Целта е птиците да бъдат маркирани с орнитологични пръстени на Българската орнитологична централа, а прилепите ще бъдат определяни и ще им се извършват измервания. След маркирането птиците и прилепите ще бъдат връщани на свобода.

Уловът на птици ще се извърши в срок до 31 декември 2008 г., а на прилепите - до 31 май 2009 г.