Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.08.2014

Експерти от РИОСВ – Смолян поставиха дванадесет  стъпкови и пет фото капана в района на село Забърдо, общ.Чепеларе. Причината е мечото нападение на селскостопански животни  през седмица в района. След поставяне на капаните, експертите очакват мечката да бъде уловена и да й бъде поставен GPS – нашийник, с който се проследява движението й, експертите  ще получават информация за поведението на животните. Това са част от дейностите по проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от ОПОС.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян