Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.08.2014

Експерти от РИОСВ – Смолян спасиха ранен щъркел. Сигналът за пострадалата птица в с.Борино, област Смолян е получен вчера на зеления телефон на инспекцията. Екипът на РИОСВ е установил, че птицата e от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia),  млад екземпляр, с наранени крайници. Ранената птица ще бъде транспортирана за лечение в Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани, гр. Стара Загора, който е единствен в страната със статут на спасителен център за диви животни.

 

Белият щъркел е защитен вид и e включен в Приложение № 3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида бял щъркел, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лв. 

 

Снимка

 

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян