Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.08.2014

123 са проверките, извършени от експертите на РИОСВ – Смолян през месец юли. Проверени са 115  обекта и са издадени 56 предписания.  Съставени са  два акта за установяване на административно нарушение. Първият акт е на „Титан Клинър”ООД -  за замърсяване на река Черна с нафта, в резултат на непредпазливост при зареждане на автомобил в гараж, собственост на фирмата. Вторият е на  „Върба Батанци”АД - за заустване на руднични води в река Батанска без притежание на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. По време на проверките е увеличена месечната имуществена санкция на 1743 лв. на рудник ”Крушев дол”, експлоатиран от „Горубсо-Мадан”АД, заради превишаване на показателите в издаденото Разрешително за заустване. Намалена и текущата санкция на рудник „Джурково”, „Лъки Инвест-Джурково” ЕООД на 375лв., поради отчетен спад на внасяното замърсяване в река Джурковска. Отменена е и текущата санкция на рудник „Димов дол”, „Рудметал”АД, поради прекратяване на внасяното замърсяване в река Елховска.

Подробен отчет за дейността на инспекцията през юли 2014 г е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”