Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.07.2014

Експерти на РИОСВ - Смолян извършиха проверка вчера по получен сигнал  на зеления телефон за изтичане на течен азот в района на фирма „Микони“ ООД – Смолян, производител на пътни знаци, табели и аксесоари за сигнализации.  Експертите са констатирали, че  при  технологичния процес на разтоварване на течен азот е имало изтичане. Количеството е било незначително и няма опасност за населението и работниците на фирмата.

Експерт „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян