Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.07.2014

Експерти на РИОСВ  –  Смолян проведоха  обучение на скаути и ги запознаха с правилата  за безопасно лагеруване в гората, както и с правилата  на поведение при  среща с кафява мечка.  80 деца присъстваха на беседите,  от които 20 - от Франция. Обучението се проведе в района на ловната хижа, край смолянското село Търън. РИОСВ – Смолян  раздаде и спрейове против нападение от мечки на ръководителите на групата.  Експерти на РИОСВ – Смолян проведоха и открит урок  пред  децата  от лятната занималня, към НЧ „Христо Ботев  - 2000“- Рудозем . Те им разказаха  за  живота и навиците на  кафявата мечка и за защитените от закона  животински и растителни видове, които се срещат в Родопите . На децата бяха  раздадени книги от поредицата „Зелени разкази“ , както и  информационно  - образователни материали   за кафявата мечка  и резерватите в Родопите.

 

Снимки от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян