Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.07.2014

В  РИОСВ – Смолян днес се проведе работна среща за управлението на отпадъците и ангажиментът на общините по Закона за управление на отпадъците.  Срещата бе открита от директора на РИОСВ – Смолян Ема Енева.  В нея взеха  участие представители на общини от териториалния обхват на инспекцията, както и експерти от Дирекция “ Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в  МОСВ. Участниците обсъдиха въпроси, свързани със събирането, обработването и депонирането на битовите и строителни отпадъците.

Снимки от събитието

  „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян