Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.07.2014

В РИОСВ – Смолян постъпи сигнал за замърсяване с отпадъци и отстрел на птици в района на язовир Доспат. При проверка извършена от експерти на  РИОСВ – Смолян е установено,  че на места по десния бряг на язовира има наличие на полиетиленови чували от храна за риби.  Дадено е предписание на  „Салвелинус - Рея Фиш“ КД, която  е собственик на садките за отглеждане на риба да почисти брега, както и да не допуска   повторно замърсяване  на  района. Установени са и три газови оръдия,  предназначени за сплашване на  птиците,  нанасящи щети на рибното стопанство. Не са установени убити птици. Дадени са предписания да се преустанови гърменето, както и да се  демонтират оръдията.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян