Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.07.2014

Продължава изпълнението на дейности в рамките на проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. РИОСВ – Смолян  осигури 10 кучета от  порода „Българското овчарско куче”, които днес предостави  на собственици на стада от региона. От 2013 г. до сега са раздадени общо 30 кучета. Те са предоставят  безвъзмездно, за да  пазят стадата от мечи нападения. Това е една от дейностите по проекта, като целта е да бъдат намалени щетите, които мечките нанасят върху селско стопанското имущество.

Снимки