Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.07.2014

Експерти на РИОСВ – Смолян запознаха учениците от ателие „Млад журналист”, към Регионалната библиотека „Николай Вранчев” - Смолян с живота на мечките в Родопите. Учениците от III и IV клас имаха възможност да изгледат филм за мечката, както и да зададат своите въпроси за защитения вид. На децата им бе обяснено, как да избегнат среща с мечки и какво да правят, ако има такава. РИОСВ – Смолян подари на учениците книги и брошури за резерватите в региона. С цел подобряване на дейността на информационния център, към РИОСВ – Смолян през първата половина на 2014 г. са организирани 17 срещи и беседи с ученици и студенти от Смолян. През информационния център са преминали около 200 деца и младежи.

„Връзки с обществеността”, РИОСВ - Смолян

Снимка от събитието