Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.07.2014

Експерти от РИОСВ – Смолян бяха домакин на работна среща с представители на общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча. Участниците в събитието решиха до края на 2014 г. да бъде създадено Регионално сдружение, което да управлява отпадъците на техните територии, което е изискване по Закона за управление на отпадъците. Само при такова сдружение общините могат да използват средства от Държавния бюджет, ПУДООС, Европейски фондове и други публични източници за проекти свързани с управлението на отпадъците. И четирите общини в момента депонират отпадъците си на Регионалното депо в с. Барутин,  общ. Доспат. Участниците в срещата си дадоха срок до 20 юни да дадат ясен отговор за участието си в сдружението. За сега само общините Доспат и Борино са сигурни участници и имат решения на общинските си съвети за сдружаването. Представители на община Доспат посочиха необходимостта от  разширяване на депото за твърди битови отпадъци, тъй като има обем за още около две години. За целта са започнати и предварителни разговори за изготвяне на проект. Директорката на РИОСВ – Смолян Ема Енева увери представителите на общините, че ще получат пълно съдействие от страна на екоинспекцията.

„Връзки с обществеността”, РИОСВ – Смолян

 

Снимка от събитието